บริการออกแบบภาพสำหรับคอนเทนต์โพตส์

ออกแบบภาพสำหรับคอนเทนต์

สำหรับใช้บนเว็บไซต์, Facebook, LINE และ Instagram ตัวอย่างผลงานการออกแบบภาพกรอบสินค้า ส่งมอบมาแล้วกว่า 20,000 ชิ้นงาน

ออกแบบครั้งเดียว.. ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม

Facebook Line Instagram Twitter

เลือกแพ็กเกจออกแบบภาพ

Digital Media Design Packages

แพ็กเกจ1

  • ออกแบบภาพแบนเนอร์ FB IG Line
  • แก้ไขได้ 1 ครั้ง/ชิ้น
  • จำนวน 5 ชิ้น

2,500.-

แพ็กเกจ2

  • ออกแบบภาพแบนเนอร์ FB IG Line
  • แก้ไขได้ 2 ครั้ง/ชิ้น
  • จำนวน 10 ชิ้น

4,500.-

แพ็กเกจ3

  • ออกแบบภาพแบนเนอร์ FB IG Line
  • แก้ไขได้ 2 ครั้ง/ชิ้น
  • จำนวน 20 ชิ้น

8,500.-

เรามีบริการรับจ้างออกแบบแพคเก็จรายเดือนละๆ 30,000 บาท